Các khái niệm

Blockchain – một phương cách lưu trữ thông tin, cơ sở dữ liệu số phi tập trung, nơi lưu trữ các giao dịch, tài liệu thương mại và hợp đồng. Đặc điểm chính của công nghệ này là kiến trúc của nó không cho phép thực hiện sửa đổi thông tin đã được lưu, tức là thông tin được bảo vệ khỏi gian lận sau khi giao dịch được thực hiện. Hệ thống tiền tệ kỹ thuật số được xây dựng dựa trên công nghệ blockchain.
ID khách hàng – mã ID duy nhất, được gán cho mỗi người dùng của Sessia. Mỗi ID khách hàng đều có một mã QR đi kèm.
Sàn giao dịch tiền điện tử – trang web chuyên biệt, nơi mua, bán, hoặc trao đổi tiền điện tử. Các tài khoản là ẩn danh, chúng không thể bị chặn và thanh toán không thể bị hủy.
Gọi vốn cộng đồng – phương thức huy động vốn cho các dự án công nghệ. Trong quá trình gọi vốn cộng đồng, các công ty bán token để đổi lấy các loại tiền điện tử hoặc tiền thật khác, và sau đó sử dụng số tiền thu được để phát triển và quảng bá dự án.
Khách hàng – Người sử dụng ứng dụng Sessia.
Tiền crypto – là thông tin được mã hóa, mã chương trình, không thể sao chép.
Cashback – phần hoàn tiền cho một giao dịch mua hàng. Được trả bằng Kick.
Kickback – phần thưởng cho một khuyến nghị mua hàng. Được trả bằng Kick.
KICK – tiền mã hóa được Sessia sử dụng để trả tiền cashback và hoa hồng cho khách hàng. Kick cũng có thể được giao dịch trên sàn giao dịch. Và có thể được mua hoặc bán bất cứ lúc nào.
Bài đăng – tin nhắn internet với hình ảnh hoặc video, được đăng trên Trang Tin của Sessia.
Mã QR – ID duy nhất được biểu thị bằng mã vạch ma trận, được quét bằng cách chụp ảnh trên điện thoại thông minh của bạn. Mỗi ID khách hàng có một mã QR tương ứng.
SESSIA BUSINESS – phiên bản dành cho doanh nghiệp của Sessia. Được sử dụng bởi doanh nghiệp để cung cấp cho khách hàng của họ tất cả các công cụ kinh doanh của ứng dụng Sessia.
Social marketplace SESSIA – nơi ứng dụng Sessia được sử dụng.
Máy quét – chức năng quét biên lai và xử lý dữ liệu trong ứng dụng Sessia.
Wall – trang có tính năng cung cấp tin tức trong ứng dụng Sessia.
Token – tiền điện tử, tiền kỹ thuật số của các công ty, được phát hành để giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử. Nó có thể được sử dụng như một loại trái phiếu tiền điện tử.